Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ;;;


ΠΙΣΤΗ = Η ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ... ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟ 1821 ..... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΟΥ ΜΟΥ ...ΣΩΣΤΟ ... ΛΕΜΕ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ = ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ.....ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΤΕΡΟ . . ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ .....ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΧΘΕΙΣ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ ....                                             Β ΠΕΤΡΟΥ 1:1 Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστη εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·

ΙΟΥΔΑ 1 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους. 
Α ΠΕΤΡΟΥ 1:18 εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, 
1:19 αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου, 
ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΣΕ ΣΥΧΩΡΕΙ .ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΟΥ..../////...ΟΙΔΑ = ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ///// ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ .. ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΑΡΙ ΕΛΕΟΣ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗΝ .... ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Β 17 ουδείς γνωρίζει ειμή ο λαμβάνων. 
ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· 
2:9 ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Α ΤΙΜΟΘΑΙΟΥ 2:4 όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. 
2:5 Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, 
2:6 όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροί ....... ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΟΥ... ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 17 3 Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζω σι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. 
ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1:13 όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού· 
1:14 εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών· ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 20:30 Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω· 
20:31 ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου