Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Τι λέει το Ευαγγέλιο για την αναγέννηση του ανθρώπου; Του Δημήτρη Σταυρόπουλου


ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟ .. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ..... ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ = ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ .....ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΜΗΤΡΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ.. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ..ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟΝ ΣΟΥ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ.... 
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, 
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:24 δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, 
ΙΑΚΩΒΟΣ 1:18 Εξ ιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς διά του λόγου της αληθείας, διά να ήμεθα ημείς απαρχή τις των κτισμάτων αυτού. 
ΙΩΑΝΝΗ 1:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού· 
ΙΩΑΝΝΗ 3:3 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:4 Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος· Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή; 
ΙΩΑΝΝΗ 3:5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:6 Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. 
ΙΩΑΝΝΗ 3:7 Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν. 
Α ΠΕΤΡΟΥ 1:23 επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. 
ΔΕΧΕΣAI ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ...ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ...ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΟΥΧΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ .. 

ΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ;;;
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΣΟΥ ....ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ.....
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:14 Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτοι είναι υιοί του Θεού.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:15 Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ.
ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:16 Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου